Carmen Nastase

Carmen Nastase's picture
Carmen Nastase, în prezent decanul Facultății de Economie și Administrație Publică a Universității Ștefan cel Mare din Suceava (România), este profesor la departamentul de economie, informatică și administrarea afacerilor. Este redactor-șef al revistei USV Annals of Economics and Administration și expert care oferă consultanță în domeniul turismului. Are 19 ani de experiență academică, o diplomă de doctorat și o diplomă postdoctorală, precum și o serie de certificate profesionale în domeniul managementului afacerilor. A fost profesor invitat, autor și coautor al a douăsprezece cărți, peste 70 de articole, membră al echipei de cercetare în 18 proiecte de cercetare finanțate și director al a zece proiecte finanțate pe plan internațional (FP7, COST, Erasmus, Jean Monnet).
Institutional affiliation: 
User comments: 
User quizzes: